Tronsonul de AUTOSTRADĂ Suplacu de Bacău -Borș: Lucrări amânate din LUNA MAI cauza constructorului

Autor: Raluca Florescu

vineri, 27 noiembrie 2015

Deși pe data de 14 mai 2015 a fost semnat contractul "Finalizare Autostrada Braşov - Tg. Mureş - Cluj - Oradea, Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău - Borş, km 4+200 - km 64+450", nici până acum problema legată de asocierea care trebuia să execute lucrările nu a fost rezolvată, a comunicat CNADNR.

Este vorba de asocierea formată din Asocierea dintre firmele Corsan - Corviam Construccion SA, SC  Consinit SRL, SC Road Consulting & Design Solution  SRL şi SC Via Design SRL.

În comunicat se precizează că CNADNR a solicitat Antreprenorului să prezinte soluţia unanim stabilită de către toţi membrii asocierii în ceea ce priveşte neînţelegerile apărute între membrii.

Pe data de 7 octombrie CNADNR a primit răspunsul solicitat privind modalitatea de rezolvare a situaţiei existente, acesta fiind transmis sub semnătura tuturor membrilor Asocierii.

În urma propunerii Antreprenorului, CNADNR a concluzionat faptul că nu poate fi de acord ca cei doi membri în asociere SC Road Consulting & Design Solution  SRL şi SC Via Design SRL să cesioneze cotele lor de participare celorlalţi doi membri ai asocierii Corsan - Corviam Construccion SA şi SC Consinit SRL. Conform prevederilor Art. 2041 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Asta deoarece într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

Astfel, CNADNR SA consideră că cesionarea obligaţiilor între membrii asocierii, aşa cum acestea au fost stipulate şi asumate iniţial, cade sub incidenţa prevederilor Art. 2041 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

În fapt, cesiunea cotelor de participare presupune şi o cesiune a obligaţiilor care este interzisă de lege.
În comunicatul CNADNR se precizează că compania a solicitat Antreprenorului ca în termen de 20 de zile de la primirea respectivei adrese să prezinte, o modalitate de rezolvare a problemei aparuta în cadrul asocierii, care să corespundă prevederilor legale incidente contractelor de achiziţie publică.

"În urma demersurilor făcute de Companie, joi a avut loc o şedinţă la Ministerul Transporturilor cu noi, CNADNR,  şi cu noua conducere administrativă a liderului asocierii (Corsan - Corviam Construccion SA). În cadrul acestei sedinţe, Directorul General pentru Europa şi Asia Centrală al liderului Asocierii, a dat asigurări că va schimba atitudinea faţă de desfăşurarea contractului, va schimba echipa de management a proiectului şi va propune o soluţie care să poata fi acceptată de CNADNR pentru continuarea şi finalizarea contractului în termenii asumaţi iniţial", a declarat Narcis Neaga, Directorul General al CNADNR SA