Autostrada Transilvania, pe repede înainte. Cum va fi accelerată construirea magistralei

de Mircea Tatar, 16 martie 2016

Guvernul a decis să simplifice procedurile pentru autorizarea autostrăzilor. Se va câştiga astfel timp preţios la construirea tronsoanelor inclusiv din Autostrada Transilvania (A3), promit autorităţile.

 

Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanţă de urgenţă pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană. Prin aplicarea actului normativ va fi redusă considerabil durata de timp necesară obţinerii avizelor pentru aceste proiecte.

În prezent, durata de implementare a proiectelor este cuprinsă între trei şi cinci ani din care peste şase luni sunt necesare pentru obţinerea tuturor avizelor, ceea ce determină întârzieri în finalizarea lucrărilor în execuţie.

Aceste modificări au fost promise de ministrul Transporturilor, Dan Costescu, în urmă cu trei săptămâni, când a vizitat şantierele autostrăzilor Turda-Şebeş şi Gilău-Năsăşel, două obiective care au înregistrat întârzieri în execuţie din cauza procedurilor de obţinere a acordurilor de mediu, respectiv de scoatere a unei suprafeţe de pădure din circuitul forestier.

Costescu a spus, miercuri, că în urma aprobării noilor reglementări, se va câştiga între 6 luni şi 2 ani în execuţia acestor proiecte de transport. La tronsonul Tărgu-Mureş - Ogra al A3 se vor câştiga în acest an 4-6 luni, iar la un alt tronson, Câmpia Turzii-Ogra se vor câştiga, de asemenea, circa şase luni, a mai informat miercuri, ministrul Transporturilor.

Până acum pe aceste tronsoane, pentru care au fost semnate deja contractele, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale nu a putut da ordin de începere a lucrărilor din cauză că nu au fost finalizate exproprierile şi intabularea terenurilor şi era necesară revizuirea acordului de mediu. Autorităţile au promis că lucrările la un alt tronson, de 8,7 km, de la Gilău la Nădăşel, vor fi gata în acest an.

Principalele modificări ale legislaţiei ce vor determina implementarea proiectelor de infrastructură de transport într-o perioadă mult mai scurtă sunt următoarele, potrivit Ministerului Transporturilor:

- Autorizaţia de construire va fi emisă şi în baza avizelor/ acordurilor de principiu, fără a exonera beneficiarul proiectelor de obţinerea tuturor avizelor/ acordurilor de amplasament finale.

- Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele ori autorizaţiile vor beneficia de o valabilitate prelungită până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor.

- Ministerul Transporturilor va dobândi competenţa legală de a emite autorizaţie de construire pentru toate categoriile de lucrări necesare realizării obiectivelor de investiţii aferente infrastructurii de transport de interes naţional.

- Terenurile agricole aflate în extravilan vor fi înscrise direct în cartea funciară, cu încadrarea directă în categoria de folosinţă pentru care au fost achiziţionate, cu îndepinirea ulterioară a condiţionalităţilor de către beneficiarul proiectului. Acest proces se va realiza pe loc şi nu în termen de şase luni, aşa cum se desfăşoară în prezent.

- Avizele de principiu pentru scoaterea terenurilor împădurite din circuitul forestier vor putea fi eliberate în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare, dacă aceste terenuri sunt situate pe amplasamentul proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană.

- Avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea sistemelor/ reţelelor de transport şi de distribuţie a utilităţilor situate pe coridorul de expropriere, se emit în maximum 10 zile de la data depunerii solicitării la autoritatea emitentă.