Ministrul Transporturilor se laudă că a deblocat lucrările la Autostrada Sebeş – Turda

de Calin Poenaru

28 iunie 2016

 

Dan Costescu, ministrul Transporturilor, a semnat ordinul pentru menținerea construcțiilor, act care stă la baza emiterii autorizației de construire pe lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda. 

După emiterea autorizației de construire, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) va transmite antreprenorului ordinul de începere a lucrărilor. „Evoluția acestui proiect este un rezultat al aplicării ordonanței de urgență nr. 7/2016, promovată de Ministerul Transporturilor și aprobată de guvern în luna martie. Ordonanța prevede o serie de măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport”, conform conducerii MT.  
 
Lotul 1 are 17 km. Traseul traversează localitățile Sebeș, Alba Iulia și Ciugud. Pe acest lot se vor realiza lucrări de drum, nodul rutier Alba Sud, podețe, lucrări hidrotehnice, relocări, protejări de utilități, lucrări de iluminat și instalații electrice aferente, parcări de scurtă durată, sistem inteligent de control de trafic, lucrări de protecție a mediului și de siguranţă a circulației.  
 
„Proiectul lotului 1 mai conține și patru poduri cu lungimi de peste 100 m, dintre care cel mai mare, peste râul Mureș, va măsura 622 m. Realizarea lucrărilor aferente lotului 1 are, pe lângă importanța macroeconomică și un impact social benefic asupra calității vieții și a condițiilor sociale prin crearea a peste 320 de locuri de muncă”, a precizat Dan Costescu. 
 
Pentru emiterea autorizațiilor de executare a lucrărilor de construcții, beneficiarul trebuie să depună la MT un dosar cu cererea și anexa la aceasta; grafic semnat de CNADNR și de proiectant; documentație tehnică (avize, acorduri solicitate, certificat de urbanism cu analizele corespunzătoare, lista terenurilor agricole care fac obiectul scoaterii din circuitul agricol, deciziile de expropriere), audit de siguranța circulației rutiere; memoriu tehnic, studii geodezice și topografice, expertize tehnice; partea desenată a proiectului tehnic (planuri, planșe).

Dosarul cu toate documentele necesare este depus la Serviciul de reglementări tehnice din MT, care verifică și analizează sutele de acte ale documentației. Această structură are sarcina de a se asigura că sunt îndeplinite toate condițiile pentru emiterea autorizațiilor de construire. Ea se eliberează doar după ce întreaga documentație a fost revizuită și s-a constatat validitatea integrală dosarelor care o compun.

Lucrări sistate de nouă luni

După semnarea ordinului de ministru, au fost emise autorizaţiile de construire pentru autostrada loturile 1 şi 3. "Această realizare este în fapt punctul de deblocare pentru lucrările sistate în luna octombrie 2015.  Pentru finalizarea proiectului Sebeş - Turda au fost obţinute autorizaţiile de construire în data de 05.04.2016 şi pentru sectoarele 2 şi 3 ale lotului 2. De asemenea, se fac demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei  de construire necesară lotului 4. 

Sistarea şi întârzierile înregistrate în cadrul acestor loturi au ca şi cauze principale finalizarea cu întârziere a proiectelor tehnice de către antreprenori, obținerea cu dificulatate a avizelor și/sau acordurilor necesare în vederea emiterii autorizației de construire.

Determinante pentru obţinerea acestor avize şi autorizaţii au fost prevederile OUG nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

Aceste contracte de lucrări sunt de tip fidic galben (proiectare și execuție), iar în conformitate cu prevederile contractului, antreprenorul trebuie să proiecteze și să execute lucrările aferente. În perioada următoare va fi emis ordinul de reîncepere a lucrărilor", a transmis ulterior conducerea MT.

Stadiul fizic în aprilie pentru lotul 1 al autostrăzii de 74 km era de 12,2%. Primul lot se întinde pe 17 km, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul 2 are 24,3 km şi este delimitat până la intrarea în Aiud, iar lotul 3, de 12,5 km, se întinde până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

Loturi şi constructori

  • Lotul 1 (17 km). Antreprenor: asocierea Impresa Pizzarotti - Pomponio Construcţii, valoare contract: 541 milioane lei, fără TVA, din care 85% Fondul de Coeziune şi 15% Guvernul României
  • Lotul 2 (24,2 km). Antreprenor: asocierea Aktor – Euroconstruct Trading, valoare contract: 549 milioane lei, fără TVA, din care 85% Fondul de Coeziune şi 15% Guvernul Românie
  • Lotul 3 (12,4 km). Antreprenor: asocierea Tirrena Scavi - Societa Italiana per Condotte D’Acqua. Valoare contract: 420 milioane lei, fără TVA, din care 85% Fondul de Coeziune şi 15% Guvernul României
  • Lotul 4 (16,3 km). Antreprenor - asocierea PORR Construct - PORR Bau. Valoare contract: 470 milioane lei, fără TVA, din care 85% Fondul de Coeziune şi 15% Guvernul României